[MEXC Global Vadeli İşlemler] Çarşamba-Cuma Günleri Arasında 5000 USDT İşlem Bonusu Kazanmak İçin Alım Satım Yapın!

Bizi tercih eden kullanıcılarımıza minnettarlığımızı göstermek için, “Çarşamba-Cuma Günleri Arasında 5000 USDT İşlem Bonusu Kazanmak İçin Alım Satım Yapın!” etkinliği düzenliyoruz!

İşlem Çiftleri: Tüm Vadeli İşlem Çiftleri

Etkinlik Zamanı: Her Çarşamba 03:00 — Cuma 15:00 (TSİ)

Katılım Şartı: Kullanıcıların etkinlikten ödül kazanabilmeleri için etkinlik süresi boyunca en az 1000 USDT Vadeli İşlem Hacmine ulaşması gerekir.

Kayıt Linki: https://forms.gle/cFKrab4hEjSWuBmG9

Ödüllerinizi almak için lütfen resmi Telegram personeli (@mexcdm4) ile iletişime geçiniz.

Etkinlik Ödülleri:

1. Sıralama Ödülleri: 4500 USDT Vadeli İşlem Bonusu

Birinci (İşlem Hacmi ≥ 100.000 USDT): 500 USDT Vadeli İşlem Bonusu

İkinci (İşlem Hacmi ≥ 80.000 USDT): 300 USDT Vadeli İşlem Bonusu

Üçüncü (İşlem Hacmi ≥ 50.000 USDT: 100 USDT Vadeli İşlem Bonusu)

4.-100. Arası: Toplam işlem hacmiyle orantılı olarak kalan ödül havuzu paylaştırılır.

2. Paylaşım Ödülleri: 500 USDT Vadeli İşlem Bonusu

Vadeli İşlemler kar oranlarının ekran görüntüsünü MEXC Telegram’da paylaşın (karda olmalısınız). Ekran görüntüsünü kayıt formuna yükleyin, kar oranlarını paylaşan ve forma yükleyen rastgele 50 kullanıcı, 10 USDT Vadeli İşlem Bonusu kazanacaktır.

Nasıl katılınır?

1. Çarşamba-Cuma günleri arasında alım satım işlemi yapın.

2. Vadeli İşlemler kar oranınızı gösteren ekran görüntüsünü resmi MEXC Telegram gruplarında paylaşın ve forma yükleyin.

Etkinlik Notları:

1. İşlem Hacmi = Etkinlik süresi boyunca Açık İşlem + Kapanış İşlemleri (hem dalgalı hem de kapalı işlemler dahil)

2. Bu etkinlikteki her dönem için toplam ödül 5000 USDT’dir. Ödüller etkinlik bitiminden sonra 3 iş günü içinde dağıtılacaktır, lütfen takipte kalınız.

3. Bu etkinlik için toplam ödül havuzu 5000 USDT’dir. Ödüller bir sonraki Çarşamba günü otomatik olarak gönderilecektir.

4. Adil bir etkinlik sağlamak için, hile yaptığından şüphelenilen kullanıcılar diskalifiye edilecek ve hesapları dondurulacaktır.

5. MEXC, bu etkinliğin nihai yorum hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Evelyn Zhang

Evelyn Zhang

More from Medium

First Drop Info & Profit Allocation Update : GLITCHIN x HASHLIENS

About the Axelar Network in simple words

2022 — Roadmap update

Pre-sale and how to Buy TOOSH