MEXC Global, 6000 USDT Değerinde SCRT Token Ödüllü SCRT3L/3S Kaldıraçlı ETF’lerini Piyasaya Sürüyor

Kullanıcıların çeşitli yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için MEXC, 18 Ocak 2022 18.30'da (TSİ) SCRT3L/3S kaldıraçlı ETF’leri piyasaya sürecek. Ayrıntılar aşağıdadır:

SCRT3L — SCRT için 3 kat long kaldıraç

SCRT3S — SCRT için 3 kat short kaldıraç

SCRT3L işlemi yapmak için tıklayın.

SCRT3S işlemi yapmak için tıklayın.

SCRT3L/3S için günlük yönetim ücreti oranı, işlem sayfasında belirtilen ücret oranına bağlı olacaktır.

MEXC Kullanıcıları için Alım Satım Fırsatları

Etkinlik Tarihi: 18 Ocak 2022 20.30–22 Ocak 2022 18.59 (TSİ)

Bu etkinlikteki kaldıraçlı ETF’ler: SCRT3L, SCRT3S

[Kurallar ve Ödüller]

Etkinlik süresince, en az 200 USDT işlem hacmiyle SCRT3L/3S ETF’leriyle ile işlem yapan kullanıcılar 5 USDT değerinde SCRT token kazanacaktır.

En az 500 USDT işlem hacmiyle işlem yapan kullanıcılar, 10 USDT değerinde SCRT token kazanacaktır.

Toplam ödül havuzu 6000 USDT’dir.

Son Alım Satım Etkinliği:

Etkinlik Notları:

  1. İşlem Hacmi = Alışlar + Satışlar
  2. İlk N kullanıcı: Belirtilen süre içinde seçilen ETF’nin ilk işlemini yapan kullanıcılar.
  3. Ödül, kazananın hesabına 3 iş günü içinde dağıtılacaktır. Etkinlik şartlarını karşılayan kullanıcılar [Varlıklar] — [Geçmiş] — [Diğer] bölümünden ödül dağılımını kontrol edebilir. Etkinlikle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bize ulaşın: Telegram @MEXC_CR
  4. Sahte hacim yaratma ve her türlü hileli davranış yasaktır. Aksi takdirde, MEXC ödüle el koyma ve hatta hesabı dondurma hakkını saklı tutar.
  5. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Evelyn Zhang

Evelyn Zhang

More from Medium

MemeTools Recap | Jan. 18, 2022

Blokfield.INC major update information 23.01.2022✨

Binance Smart Chain and Gaming: The Ultimate Power Couple

Two BitKong explorers using Binance Smart Chain.

How will we participate in other ecosystem sales?